søndag 17. januar 2010

Tankens kraft!

Det ligger mye omtanke i både det å gi og låne bort en bok. Man ønsker kanskje at andre skal få den samme opplevelsen som en selv ved å lese boken, eller man tenker at akkurat den boken passer godt for akkurat den personen. Takket være omtenksomme venner har jeg nå disse to bøkene å fordype meg i. Begge bøkene tar for seg tankens kraft og hvilken betydning måten vi tenker på har for livet vårt. Boken the Secret - Hemmeligheten fikk jeg av Toril til jul. Den er skrevet av Rhonda Byrne og gjør deg kjent med hvordan du kan få, være eller gjøre alt det du ønsker - hvem du virkelig er og alle de strålende tingene du har i vente - bare du bruker tankene dine "riktig". Det er selvfølgelig ikke alt man føler at man kan identifisere seg med eller som man har sans for, men i det store og hele er det interessante ting som tas opp og settes fokus på. Den andre boken Hvor er du på vei - og vil du dit? har jeg fått låne av Heidi. Den er skrevet av Christer Olsson og går på mye av det samme - hvordan du kan få det bedre med deg selv ved å bli bevisst dine tanker og innstillinger til livet - og dermed også de som lever rundt deg, få satt ting i perspektiv og hva man vil med livet sitt. Sitat fra boka: "Spør deg selv hvem du vil ha vært for barna dine, partneren din og dine nærmeste, så får du en god pekepinn om hvor du vil i livet". Dette er bøker man ikke nødvendigvis leser fra perm til perm og så er ferdig med de, snarere bøker man tar igjen iblant. Man har så lett for å falle tilbake i gamle tankemønstre og da kan disse være en hjelp til å komme på "rett spor" igjen.