onsdag 24. oktober 2012

Smil til høstenGLEDE
skaper stjerner i øynene
og kiler ditt vesen

Ragnhild Bakke Waale