onsdag 23. desember 2009


Med disse ordene fra den vakre sangen ønsker jeg alle
en riktig magisk og gledelig juletid!

Det lyser i stille grender
av tindrande ljos i kveld,
og tusunde barnehender
mot himmelen ljosi held.

Og glade med song dei helsar
sin broder i himmelhall,
som kom og vart heimsens frelsar
som barn i ein vesal stall.

Han låg der med høy til pute
og gret på si ringe seng,
men englane song der ute
på Betlehems aude eng.

Der song dei for fyrste gongen
ved natt over Davids by,
den evige himmelsongen
som alltid er ung og ny.

Songen som atter tonar
med jubel kvar julenatt,
um barnet, guds son og sonar
som myrkret for evigt batt.

Av Jakob Sande


Tusen takk for alle gode ord og tilbakemeldinger om bloggen min. Tanken var å kunne gi litt inspirasjon, små tips og glede til andre, og dersom jeg har klart det - om så bare til noen få - gleder det mitt hjerte.
GOD JUL!