tirsdag 12. januar 2010

Dagen i dag..

Dagen i dag er en underlig dag, den er din. Dagen i går slapp deg ut av hendene, den kan ikke få annet innhold enn det du alt har gitt den. Dagen i morgen har du ikke noe løfte på. Du vet ikke om du kan regne med å råde over den. Men dagen I DAG er det eneste du kan være sikker på. Den kan du fylle med hva du vil. Benytt deg av det. I dag kan du glede et menneske. I dag kan du hjelpe en annen. I dag kan du leve slik at noen i kveld er glad for at du er til. Dagen i dag er en betydningsfull dag, den er DIN.


G. Brandes